Rabu, 11 Juli 2012

Batu Togak Surau Gontiang Pabalutan Rambatan  

 look : https://maps.google.com/ 
-0.480225,100.569561
0° 28' 48.99" S 100° 34' 10.44" E