Senin, 04 Februari 2013

cipunxs blog: doa ISMUL AZHAM imam Al-Ghazali

cipunxs blog: doa ISMUL AZHAM imam Al-Ghazali: Wa ilaahukum ilaahun waahid, laa ilaaha illa huwar rahmaanur rahim. Alif laam miim. Alaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyum. Allaah...

Tidak ada komentar: