Minggu, 03 Maret 2013

Sifat 20 & Kalimah Nafi Isbat : Pengenalan Ringkas Fardhu Ain: Peraturan Membaca Agar Lebih Mudah Faham

Sifat 20 & Kalimah Nafi Isbat : Pengenalan Ringkas Fardhu Ain: Peraturan Membaca Agar Lebih Mudah Faham: BACA BAB DEMI BAB. Dimulai dengan Bab 1, Bab 2 sehingga Bab 7. JANGAN BACA mulai dari belakang.   Saya juga menjemput pembaca untuk menyert...

Tidak ada komentar: